NUTS statistical regions of Poland

NUTS 1 divisions in Poland, since 2018
NUTS 2 divisions in Poland, since 2018
NUTS 3 divisions in Poland, since 2018

In the NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) codes of Poland (PL), the three levels are:

Level Subdivisions #
NUTS 1 Macroregions (makroregiony) 7
NUTS 2 Regions (regiony); coterminous with voivodeships, with one exception (Mazovian Voivodeship, which is split into 2 NUTS units) 17
NUTS 3 Subregions (podregiony) 73

NUTS codes

The regional coding below was last verified on October 20, 2019. The current coding as well as the history can be found under http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/history

Current NUTS codes

In the 2018 version, the codes are as follows:[1]

NUTS 1 Code NUTS 2 Code NUTS 3 Code
MAKROREGION CENTRALNY PL7 Łódzkie PL71 Miasto Łódź PL711
Łódzki PL712
Piotrkowski PL713
Sieradzki PL714
Skierniewicki PL715
Świętokrzyskie PL72 Kielecki PL721
Sandomiersko-jędrzejowski PL722
MAKROREGION POŁUDNIOWY PL2 Małopolskie PL21 Miasto Kraków PL213
Krakowski PL214
Tarnowski PL217
Nowosądecki PL218
Nowotarski PL219
Oświęcimski PL21A
Śląskie PL22 Częstochowski PL224
Bielski PL225
Rybnicki PL227
Bytomski PL228
Gliwicki PL229
Katowicki PL22A
Sosnowiecki PL22B
Tyski PL22C
MAKROREGION WSCHODNI PL8 Lubelskie PL81 Bialski PL811
Chełmsko-zamojski PL812
Lubelski PL814
Puławski PL815
Podkarpackie PL82 Krośnieński PL821
Przemyski PL822
Rzeszowski PL823
Tarnobrzeski PL824
Podlaskie PL84 Białostocki PL841
Łomżyński PL842
Suwalski PL843
MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI PL4 Wielkopolskie PL41 Pilski PL411
Koniński PL414
Miasto Poznań PL415
Kaliski PL416
Leszczyński PL417
Poznański PL418
Zachodniopomorskie PL42 Miasto Szczecin PL424
Koszaliński PL426
Szczecinecko-pyrzycki PL427
Szczeciński PL428
Lubuskie PL43 Gorzowski PL431
Zielonogórski PL432
MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI PL5 Dolnośląskie PL51 Miasto Wrocław PL514
Jeleniogórski PL515
Legnicko-głogowski PL516
Wałbrzyski PL517
Wrocławski PL518
Opolskie PL52 Nyski PL523
Opolski PL524
MAKROREGION PÓŁNOCNY PL6 Kujawsko-Pomorskie PL61 Bydgosko-toruński PL613
Grudziądzki PL616
Inowrocławski PL617
Świecki PL618
Włocławski PL619
Warmińsko-Mazurskie PL62 Elbląski PL621
Olsztyński PL622
Ełcki PL623
Pomorskie PL63 Trójmiejski PL633
Gdański PL634
Słupski PL636
Chojnicki PL637
Starogardzki PL638
MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PL9 Warszawski stołeczny PL91 Miasto Warszawa PL911
Warszawski wschodni PL912
Warszawski zachodni PL913
Mazowiecki regionalny PL92 Radomski PL921
Ciechanowski PL922
Płocki PL923
Ostrołęcki PL924
Siedlecki PL925
Żyrardowski PL926

Former coding

2015 NUTS codes

In the 2015 version, the codes were as follows:[1]

NUTS 1 Code NUTS 2 Code NUTS 3 Code
REGION CENTRALNY PL1 Łódzkie PL11 Miasto Łódź PL113
Łódzki PL114
Piotrkowski PL115
Sieradzki PL116
Skierniewicki PL117
Mazowieckie PL12 Miasto Warszawa PL127
Radomski PL128
Warszawski-wschodni PL129
Warszawski-zachodni PL12A
Ciechanowski PL12B
Płocki PL12C
Ostrołęcki PL12D
Siedlecki PL12E
REGION POŁUDNIOWY PL2 Małopolskie PL21 Miasto Kraków PL213
Krakowski PL214
Tarnowski PL217
Nowosądecki PL218
Nowotarski PL219
Oświęcimski PL21A
Śląskie PL22 Częstochowski PL224
Bielski PL225
Rybnicki PL227
Bytomski PL228
Gliwicki PL229
Katowicki PL22A
Sosnowiecki PL22B
Tyski PL22C
REGION WSCHODNI PL3 Lubelskie PL31 Bialski PL311
Chełmsko-zamojski PL312
Lubelski PL314
Puławski PL315
Podkarpackie PL32 Krośnieński PL323
Przemyski PL324
Rzeszowski PL325
Tarnobrzeski PL326
Świętokrzyskie PL33 Kielecki PL331
Sandomiersko-jędrzejowski PL332
Podlaskie PL34 Białostocki PL343
Łomżyński PL344
Suwalski PL345
REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI PL4 Wielkopolskie PL41 Pilski PL411
Koniński PL414
Miasto Poznań PL415
Kaliski PL416
Leszczyński PL417
Poznański PL418
Zachodniopomorskie PL42 Miasto Szczecin PL424
Koszaliński PL426
Szczecinecko-pyrzycki PL427
Szczeciński PL428
Lubuskie PL43 Gorzowski PL431
Zielonogórski PL432
REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI PL5 Dolnośląskie PL51 Miasto Wrocław PL514
Jeleniogórski PL515
Legnicko-głogowski PL516
Wałbrzyski PL517
Wrocławski PL518
Opolskie PL52 Nyski PL523
Opolski PL524
REGION PÓŁNOCNY PL6 Kujawsko-Pomorskie PL61 Bydgosko-toruński PL613
Grudziądzki PL616
Inowrocławski PL617
Świecki PL618
Włocławski PL619
Warmińsko-Mazurskie PL62 Elbląski PL621
Olsztyński PL622
Ełcki PL623
Pomorskie PL63 Trójmiejski PL633
Gdański PL634
Słupski PL636
Chojnicki PL637
Starogardzki PL638


2008 NUTS codes

In the 2008 version, the codes were as follows:

PL1 REGION CENTRALNY
PL11 Łódzkie
PL113 Miasto Łódź
PL114 Łódzki
PL115 Piotrkowski
PL116 Sieradzki
PL117 Skierniewicki
PL12 Mazowieckie
PL121 Ciechanowsko-płocki
PL122 Ostrołęcko-siedlecki
PL127 Miasto Warszawa
PL128 Radomski
PL129 Warszawski-wschodni
PL12A Warszawski-zachodni
PL2 REGION POŁUDNIOWY
PL21 Małopolskie
PL213 Miasto Kraków
PL214 Krakowski
PL215 Nowosądecki
PL216 Oświęcimski
PL217 Tarnowski
PL22 Śląskie
PL224 Częstochowski
PL225 Bielski
PL227 Rybnicki
PL228 Bytomski
PL229 Gliwicki
PL22A Katowicki
PL22B Sosnowiecki
PL22C Tyski
PL3 REGION WSCHODNI
PL31 Lubelskie
PL311 Bialski
PL312 Chełmsko-zamojski
PL314 Lubelski
PL315 Puławski
PL32 Podkarpackie
PL323 Krośnieński
PL324 Przemyski
PL325 Rzeszowski
PL326 Tarnobrzeski
PL33 Świętokrzyskie
PL331 Kielecki
PL332 Sandomiersko-jędrzejowski
PL34 Podlaskie
PL343 Białostocki
PL344 Łomżyński
PL345 Suwalski
PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
PL41 Wielkopolskie
PL411 Pilski
PL414 Koniński
PL415 Miasto Poznań
PL416 Kaliski
PL417 Leszczyński
PL418 Poznański
PL42 Zachodniopomorskie
PL422 Koszaliński
PL423 Stargardzki
PL424 Miasto Szczecin
PL425 Szczeciński
PL43 Lubuskie
PL431 Gorzowski
PL432 Zielonogórski
PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL51 Dolnośląskie
PL514 Miasto Wrocław
PL515 Jeleniogórski
PL516 Legnicko-Głogowski
PL517 Wałbrzyski
PL518 Wrocławski
PL52 Opolskie
PL521 Nyski
PL522 Opolski
PL6 REGION PÓŁNOCNY
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL613 Bydgosko-Toruński
PL614 Grudziądzki
PL615 Włocławski
PL62 Warmińsko-Mazurskie
PL621 Elbląski
PL622 Olsztyński
PL623 Ełcki
PL63 Pomorskie
PL631 Słupski
PL633 Trójmiejski
PL634 Gdański
PL635 Starogardzki

2003 NUTS codes

In the 2003 version, the codes were as follows:

PL1 CENTRALNY
PL11 Lodzkie
PL111 Lodzki
PL112 Piotrkowsko-skierniewicki
PL113 Miasto Lodz
PL12 Mazowieckie
PL121 Ciechanowsko-plocki
PL122 Ostrolecko-siedlecki
PL124 Radomski
PL126 Warszawski
PL127 Miasto Warszawa
PL2 POLUDNIOWY
PL21 Malopolskie
PL211 Krakowsko-tarnowski
PL212 Nowosadecki
PL213 Miasto Krakow
PL22 Slaskie
PL224 Czestochowski
PL225 Bielsko-bialski
PL226 Centralny slaski
PL227 Rybnicko-jastrzebski
PL3 WSCHODNI
PL31 Lubelskie
PL311 Bialskopodlaski
PL312 Chelmsko-zamojski
PL313 Lubelski
PL32 Podkarpackie
PL321 Rzeszowsko-tarnobrzeski
PL322 Krosniensko-przemyski
PL33 Swietokrzyskie
PL330 Swietokrzyski
PL34 Podlaskie
PL341 Bialostocko-suwalski
PL342 Lomzynski
PL4 POLNOCNO-ZACHODNI
PL41 Wielkopolskie
PL411 Pilski
PL412 Poznanski
PL413 Kaliski
PL414 Koninski
PL415 Miasto Poznan
PL42 Zachodniopomorskie
PL421 Szczecinski
PL422 Koszalinski
PL43 Lubuskie
PL431 Gorzowski
PL432 Zielonogorski
PL5 POLUDNIOWO-ZACHODNI
PL51 Dolnoslaskie
PL511 Jeleniogorsko-walbrzyski
PL512 Legnicki
PL513 Wroclawski
PL514 Miasto Wroclaw
PL52 Opolskie
PL520 Opolski
PL6 POLNOCNY
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL611 Bydgoski
PL612 Torunsko-wloclawski
PL62 Warminsko-Mazurskie
PL621 Elblaski
PL622 Olsztynski
PL623 Elcki
PL63 Pomorskie
PL631 Slupski
PL632 Gdanski
PL633 Gdansk-Gdynia-Sopot

Local administrative units

Below the NUTS levels, the two LAU (Local Administrative Units) levels are:

Level Subdivisions #
LAU 1 Counties and city counties (Powiaty i miasta na prawach powiatu) 379
LAU 2 Municipalities (Gminy) 2478

The LAU codes of Poland can be downloaded here: [1]Page white excel.png

See also

References

 1. ^ a b Central Statistical Office of Poland - Regional Statistics - Classification of Territorial Units - Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS) - The NUTS classification in Poland

Sources

 • Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe
 • Overview map of EU Countries - NUTS level 1
  • POLSKA - NUTS level 2
  • POLSKA - NUTS level 3
 • Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units
 • List of current NUTS codes
  • Download current NUTS codes (ODS format)
 • Voivodships of Poland, Statoids.com